Seguiment de fauna aquàtica

Programa de seguiment de fauna aquàtica a les Gavarres

Des de l'any 2007 a les Gavarres es duu a terme un programa de seguiment de les poblacions de peixos en els diferents cursos fluvials. Alhora amb aquest seguiment es recullen dades d'amfibis i altra fauna aquàtica, així com informació sobre l'estat de conservació dels hàbitats fluvials i de la qualitat de l'aigua.