Logo de l'Associació de Ceramistes de la Bisbal

Associació de Ceramistes de la Bisbal

L’Associació de Ceramistes de la Bisbal és l’entitat que agrupa empreses subministradores i manufactureres, ceramistes professionals i amateurs, col·leccionistes, professors i persones que tenen la ceràmica com a nexe d’unió. El seu objectiu principal és promoure, coordinar i intensificar els esforços comuns per a l’estudi, la pràctica, la millora de la qualitat i la difusió de la ceràmica.

Web Correu: info@ceramisteslabisbal.com