Programa d'activitats educatives

Encetem el curs 2020-2021 amb moltes ganes de rebre escoles i instituts a les Gavarres. Estem preparats per ajustar-nos a les directrius que heu de complir en motiu de la COVID-19, adaptarem en la mesura del possible les nostres activitats a l'entorn dels vostres centres, així es podrà prescindir del transport, i també treballarem amb els grups bombolla que tingueu establerts. 

 El llibret educatiu que us presentem vol ser un recull de tots els recursos educatius que els centres teniu a la vostra disposició per visitar, treballar i aprendre a les Gavarres. Per tant, no només recull les activitats del propi Consorci sinó també d'altres entitats, les quals tenen lloc a les Gavarres.

Per acostar l'entorn gavarrenc al centre educatiu algunes de les activitats es podran adaptar al centre i així evitar el transport a can Vilallonga. Aquestes activitats compten amb el suport del Departament de Territori i Sostenibilitat, de la Diputació de Girona i del Consell Comarcal del Gironès. Els centres escolars interessats poden sol·licitar més informació al Consorci de les Gavarres, al telèfon 972 64 36 95 o per correu electrònic a mpiferrer@gavarres.cat. També podeu dirigir-vos directament a l'Associació Galanthus telèfon 603854615 o bé al correu electrònic gavarreseducació@galanthusnatura.com 

Enllaços web:

Programes pedagògics de la Diputació de Girona

Sol·licitud de subvenció de la Diputació de Girona

Sol·licitud de subvenció del Consell Comarcal del Gironès