Treball de pela del suro

Treballs de gestió i manteniment a Can Vilallonga

Les actuacions dutes a terme al llarg del 2019 a Can Vilallonga s’han basat en la planificació i la gestió forestal de la finca. D’una banda, s’està revisant el pla d’ordenació de la finca de Can Vilallonga, que havia caducat. La nova...

En formen part els 20 ajuntaments amb terme municipal dins de l'Espai natural protegit, els consells comarcals del Baix Empordà i del Gironès, el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consorci Forestal de Catalunya i l'Associació de gestors forestals de les Gavarres. Des del 2018 el Consorci està adscrit a la Diputació de Girona.

Contactar