Finalitzem els treballs per a la restauració i conservació d'hàbitats i espècies d'interès

La darrera setmana hem finalitzat les  “Actuacions de  conservació del patrimoni natural a l’Espai d’interès natural de les Gavarres, 2021”, subvencionats pel programa de “Subvencions per al desenvolupament d’actuacions de conservació del patrimoni natural per a consorcis gestors d’espais d’interès natural” de la Diputació de Girona.

En aquest marc s’han dut a terme quatre línies de treball:

Restauració de bosc de ribera a la riera de Vilallonga (Cassà de la Selva).

L’actuació, planificada en el nou PTGMF (Pla tècnic de gestió i millora forestal) de la finca, vol restaurar el bosc de ribera ampliant el seu abast fins al que ocuparia de forma natural. Al llarg d’un quilòmetre de riera s’han plantat 130 arbres de ribera com freixes de fulla petita i àlbers, amb una plantació d’enriquiment i diversificació d’altres espècies que ofereixin flor i fruit, per afavorir la fauna, com  moixeres i pomeres bordes.

Acció de millora i conservació de la població d’espinosos del Daró (Cruïlles).

Aquesta acció s’ha centrat en unes basses que eren un focus des d’on es disseminaven carpins, espècie de peix exòtica i invasora, cap al Daró. Les basses s’han convertit en un refugi per a una població del peix espinós, una espècie amenaçada i en regressió al país.

Les accions de millora executades a les basses han estat les següents:

  • Buidatge i eliminació dels peixos exòtics.
  • Reparació de les fuites d’aigua per assegurar la impermeabilització de les basses
  • Instal·lació de rampes per facilitar la sortida de fauna per evitar l’ofegament de fuana.
  • Instal·lació d’illes de vegetació flotants i testos submergits per millorar la naturalitat de la massa d’aigua.
  • També s’han plantat alguns arbres de ribera (freixes i gatells) a l’entorn per reduir l’evapotranspiració i ombrejar i contribuir a la seva naturalització.
  • Introducció de peixos espinosos per establir un nou poblament ex-situ de d’aquesta espècie amenaçada.

Mesures correctores per afavorir la fauna (Romanyà, Santa Cristina d’Aro).

En aquest àmbit s’han dut a terme mesures correctores per evitar l’ofegament de fauna en tres safareigs de la zona de Romanyà de la Selva.

Els treballs han consistit en el buidat i neteja de residus, eliminació de peixos exòtics i invasors, i col·locació de rampes per a la sortida de fauna per evitar ofegaments.

L’acció es basa en l’estudi “Proposta d’actuacions de millora per promoure i conservar la biodiversitat en punts d’aigua del Catàleg d’espais d’interès natural de Santa Cristina d’Aro” realitzat per la Societat Catalana d’Herpetologia.

 

Els treballs s’han dut a terme amb associacions naturalistes com La Sorellona i la Societat Catalana d’herpetologia i amb Idària, una cooperativa que treballa amb col·lectius amb risc d’exclusió social.