Càrrega de les feixines de bruc aplegades a la zona de la prova pilot.

El bruc de les Gavarres: un nou recurs

Per l’exercici del 2019, el Consorci de les Gavarres ha presentat un projecte en la línia de subvencions de la Caixa i la Diputació de Girona per a la preservació i millora de l’EIN Gavarres.

Amb aquest projecte s’ha dut a terme una experiència pilot per veure si a les Gavarres es pot establir un model d’emprenedoria social basat en la recollida del bruc amb un doble objectiu:

  • Forestal: per mirar d’ordenar una recollida que a dia d’avui està totalment desorganitzada amb la finalitat de garantir els interessos de la propietat forestal i disminuir el cost de les tasques de prevenció d’incendis gràcies a l’aprofitament ordenat d’aquest recurs.
  • Social: fer emergir amb el temps una economia submergida i dignificar la feina que fan els col·lectius d’immigrants que aprofiten aquest recurs.

El projecte ha fet l’extracció de bruc en dos àmbits i amb dos objectius diferents:

  • Treball de prevenció d’incendis fent el manteniment de franges de baixa càrrega de combustible a la carena des del Coll de la Ganga a Sant Cebrià dels Alls. en una superfície aprox. de 20 Ha. en àmbits de prioritat alta de gestió d’acord amb el PPIF de Gavarres.
  • Treballs de millora  d’hàbitats d’interès (pradells mediterranis sobre sòls silicis i d’inundació temporals molt rics en espècies de flora rares, a Llagostera, dins els límits de l’ENP de les Gavarres).
  • Tant aviat com tinguem els resultats els farem públics.

     

    Fotografia: Càrrega de les feixines de bruc aplegades a la zona de la prova pilot.