Saltar al contingut principal

El Consorci de les Gavarres aprova un protocol de coordinació per ordenar les activitats esportives dins l’ENP del massís de les Gavarres

L’objectiu és fer compatible la realització d’activitats esportives amb la preservació dels valors naturals i culturals de l’espai i la convivència entre els diferents agents del territori

Amb el nou protocol, que s’anirà revisant anualment, els ajuntaments notificaran les sol·licituds al Consorci, que gestionarà un calendari trimestral d’activitats aprovades en una taula de treball de l’entitat amb representants de la propietat forestal

El Consorci de les Gavarres va aprovar el passat 29 de novembre un protocol d’aprovació del calendari d’activitats esportives a l’Espai Natural Protegit (ENP) de les Gavarres. Amb l’increment de les activitats esportives que es duen a terme al massís de les Gavarres, l’entitat ha vist la necessitat de regular-les per protegir els hàbitats i les espècies d’interès i ordenar la convivència entre activitats.

El protocol incideix en la coordinació entre administracions, sense afegir cap nou tràmit a les entitats organitzadores. S’ha establert que totes les activitats esportives organitzades, competitives o no, que es facin a peu, amb bicicleta o vehicle motoritzat, o amb qualsevol altre artefacte motoritzat tèrmic o elèctric dins de l’ENP del massís de les Gavarres, s’haurà de notificar mitjançant un formulari unificat igual per a tots els ajuntaments, i aquests compartiran la informació amb el Consorci, que gestionarà el calendari de manera centralitzada.

Entre les accions proposades es crearà una taula de treball tècnica que inclourà els serveis tècnics del Consorci, les organitzacions representants de la propietat forestal i, si és necessari, les organitzacions esportives promotores de cada activitat i els tècnics de la Secció de Biodiversitat i Medi Natural de la Generalitat a Girona. L’objectiu és treballar prèviament l’autorització formal per part de les administracions competents, que remetran les seves conclusions.

Calendari trimestral

El grup treballarà trimestralment de manera prèvia a l’aprovació del calendari per part del Consorci.

Cada últim dia del mes d’inici de trimestre (gener, abril, juliol i octubre) finalitzarà el termini de sol·licituds de les activitats del trimestre següent. Amb aquest calendari es pretén garantir un treball objectiu i específic per a cada una de les activitats que s’han proposat.

A més, es crearà un registre unificat d’activitats esportives realitzades a l’ENP de les Gavarres per poder realitzar futurs estudis que n’avaluïn l’impacte sobre el patrimoni natural i cultural del massís, així com l’impacte socioeconòmic.

El president del Consorci de les Gavarres, Daniel Encinas, ha valorat molt positivament aquesta proposta, perquè des de fa uns anys el massís de les Gavarres està vivint un gran augment d’activitats esportives que en algunes ocasions ha generat incidències en la convivència amb altres actors. «Amb la regularització aconseguim tenir coneixement de les diferents activitats i treballar des del Consorci amb representants de la propietat forestal per ordenar tota activitat esportiva que es dugui a terme dins l’ENP de les Gavarres», ha indicat.

Criteris per poder dur a terme les activitats

El protocol també inclou uns criteris tècnics perquè es puguin incloure les activitats al calendari equivalents als que defineix la Secció de Biodiversitat i Medi Natural en els seus informes. Entre aquests destaca que s’ha de disposar del traçat i dels punts d’avituallament en format vectorial, que l’entitat organitzadora també ha de disposar d’una assegurança de responsabilitat civil, i que es prohibeix l’ús de guix o pintura per a la senyalització, que haurà de ser de material desmuntable i s’haurà de treure en un màxim de 48 hores després de finalitzar l’activitat. A més, durant el període de nidificació d’aus (de l’1 de març a l’1 d’agost) es vetllarà per evitar la recurrència excessiva d’activitats en un mateix indret que pugui provocar la reducció de l’èxit reproductiu de les espècies nidificants.

Durant l’època d’alt risc d’incendi —entre el 15 de juny i el 15 de setembre, o segons estableixi la Generalitat de Catalunya—, es desaconsellen les activitats amb afluència elevada, que quedaran suspeses si s’activa el nivell 3 del Pla ALFA. En cas d’activació del nivell 2, serà el Cos d’Agents Rurals qui decidirà si l’activitat es pot dur a terme en condicions normals, si s’ha de modificar o si s’ha de suspendre.

Uneix-te al nostre butlletí