Saltar al contingut principal

Continua el seguiment del Projecte SEMICE a les Gavarres

Continua el seguiment del Projecte SEMICE a les Gavarres

El darrer més de maig es va realitzar el mostreig de primavera del Projecte SEMICE (Seguiment de petits mamífers comuns d’Espanya) a les Gavarres. Concretament a dues parcel·les de mostreig seguiment, una a Can Vilallonga i l’altra a la Finca Camps i Armet. A la pineda de Cassà es va capturar una musaranya comuna (Crocidura russula), a l’alzinar de Monells un total de quatre ratolins de bosc diferents (Apodemus sylvaticus) i 1 talpó roig (Clethrionomys glareolus).

El projecte, que dirigeix el Museu de Ciències Naturals de Granollers, fa 5 anys que es fa a les Gavarres. L’objectiu principal és veure en espècies de fauna comuna, la seva evolució al llarg del temps a partir d’un esforç de captura constant en dos dels grans ambients dominants a les Gavarres (pinedes mediterrànies i alzinar/sureda).

A trets generals, repassant les dades d’aquests anys, es pot veure una densitat baixa, amb un gran repunt l’any 2021. Probablement, la disponibilitat d’aliment en part associada a les pluges en condiciona les grans variacions. Com també, cal tenir en compte el brot de Lymantria dels anys 2019 i 2020. Aquest fet podria contribuir explicaria al repunt del 2021 per la gran disponibilitat d’aliment. Els micromamífers juguen un gran rol en el control de plagues forestals com l’eruga peluda del suro (Lymantria dispar). Els petits mamífers són un dels elements fonamentals dins un ecosistema, es troben a la base de la cadena tròfica per tant, són l’aliment de molts mamífers carnívors, rapinyaires i rèptils. A més, tenen funcions tan important com la dispersió de llavors, l’oxigenació del sòl o el control de plagues (com en seria un exemple la Lymantria).

Des de l’inici del seguiment a les Gavarres s’han censat un total de 70 individus de 3 espècies diferents, el ratolí de bosc (Apodemus sylvaticus), la musaranya comuna (Crocidura russula) i el talpó roig (Clethrionomys glareolus).

Podeu obtenir més informació a la web del Projecte: www.semice.org.

Uneix-te al nostre butlletí