Saltar al contingut principal

Treballs de control de flora exòtica i de manteniment de prats a la Vall de Sant Daniel

Treballs de control de flora exòtica i de manteniment de prats a la Vall de Sant Daniel

El Consorci de les Gavarres ha dut a terme treballs de control de flora exòtica i d’estassada per al manteniment de prats en diferents àmbits de la Vall de Sant Daniel.

Les accions de control de flora invasora s’han portat a terme en els prats i espais oberts de la Vall de Sant Daniel, principalment al sector de Cal Rajolet. Es tracta d’accions per enretirar plantes de jardineria que són problemàtiques en dispersar-se als espais naturals, generalment mitjançant la dispersió de llavors que fan de manera molt efectiva els ocells que en consumeixen els fruits en els jardins propers. Principalment s’han eliminat unes 200 mates de piracant (Piracanta crenatoserrata), uns 50 cotoneàsters (Cotoneaster pannosus) i troanes (Ligustrum japonicum), i un extens rodal de mimosa (Acacia dealbata), en un abast de 2 Ha.

Els treballs han consistit en identificar els peus a enretirar, tallar-los, tractar-los mitjançant un herbicida injectat, i s’han eliminat posteriorment les restes mitjançant trituració. S’estima un total de 250 arbusts i un abast de 1.100 m2 alliberats.  

Les accions de manteniment mitjançant desbrossada, s’han dut a terme després de les de control de flora exòtica i  pretenen evitar la total reforestació d’aquests espais que havien estat conreus fins a finals del s.XX, i que amb el pas del temps s’han anat ocupant per arbusts i arbres en ser abandonats.  En aquest cas, s’ha actuat als entorns de de Can Miralles (0,44 Ha.), Can Moret (0,58 Ha.) i Cal Rajolet (2 Ha.) complementant altres accions per al manteniment de prats i espais oberts, que a escala del massís cada any es porten a terme en un abast proper a les 15 Ha.  

Els espais ocupats per prats, representen una mostra d’ambients clarament diferenciats del bosc dominant a les Gavarres, que diversifiquen paisatgísticament i on hi torben refugi i zones d’alimentació diversos grups faunístics, com ara rat-penats, diverses espècies de papallones i rèptils entre altres. Es tracta de formacions originades generalment a partir de l’abandonament de camps, i per tant a causa de la mà de l’home.  

L’evolució arreu del territori cap a comunitats arbrades, justifiquen el manteniment forçat d’aquests herbassars mitjançant desbrossades puntuals, davant la falta de ramaderia extenssiva i herbívors que contribueixin a la preservació de la diversitat de flora i fauna pròpia d’aquests prats i herbassars.  

Actuació realitzada amb el suport econòmic de les Subvencions per al desenvolupament d’actuacions de conservació del patrimoni natural per a consorcis gestors d’espais d’interès natural i ajuntaments a les Gavarres.  

Uneix-te al nostre butlletí