Gavarres Voluntàries

Gavarres Voluntàries

Amb el nom de “Gavarres Voluntàries”, obrim la convocatòria de subvencions per a activitats de voluntariat per posar en valor el patrimoni natural i cultural de l'Espai Natural Protegit de les Gavarres per a l'any 2022. La convocatòria s’adreça a...


pesta porcina africana

Evitar la pesta porcina africana és cosa de tots

A Europa s’han declarat diversos focus de pesta porcina africana (PPA), la qual cosa té una greu incidència econòmica pel sector porcí, l’activitat cinegètica i un impacte molt important als territoris afectats. A dia d’avui no s’ha declarat...


En formen part els 20 ajuntaments amb terme municipal dins de l'Espai natural protegit, els consells comarcals del Baix Empordà i del Gironès, el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consorci Forestal de Catalunya i l'Associació de gestors forestals de les Gavarres. Des del 2018 el Consorci està adscrit a la Diputació de Girona.

Contactar