Foc

Procediment pels comunicats de crema

Del 16 d'octubre al 14 de març, és el període permès per poder fer foc en zones forestals i zones d'influència en règim de comunicació. 

Aquesta temporada, per tramitar la sol·licitud caldrà presentar-se a les oficines municipals de l'Ajuntament corresponent amb el DNI. A les mateixes oficines us ompliran l'imprès corresponent. 

El tràmit és gratuït.