Saltar al contingut principal

Objectius i competències

El Consorci de les Gavarres, en el moment de la seva creació el novembre de 1998 va presentar una Carta Programàtica la qual comprèn les directius bàsiques que han de presidir l’actuació del Consorci. La seva elaboració va comportar moltes reunions amb els sector implicats, i va comptar amb la col·laboració d’entitats cíviques preocupades per la defensa i la protecció de les Gavarres. La voluntat inicial era que la Carta Programàtica s’anés adaptant per definir els principis i les actuacions a mesura que s’anés avançant en la gestió del massís.

Segons aquesta Carta Programàtica els objectius del Consorci de les Gavarres són:

  1.  La protecció, restauració i millora del patrimoni natural i cultural de les Gavarres.
  2.  Desenvolupament local que millori les condicions de vida de la població vinculada al massís, basat entre d’altres en l’aprofitament sostenible dels recursos naturals.
  3. Ordenació dels usos de lleure.
  4. Foment de l’educació ambiental i la recerca científica.

I queden reflectides també en la Carta Programàtica del Consorci les seves competències:

  • Establir criteris de funcionament
  • Ordenació, límits i accessibilitat
  • Acció protectora i de millora
  • Activitats recreatives
  • Activitats educatives i científiques
Uneix-te al nostre butlletí