Saltar al contingut principal

Fauna aquàtica de les Gavarres

Aquest acurat treball de recerca elaborat per Dani Boix, Stéphanie Gascón, Mònica Martinoy, Eli Montserrat i Jordi Sala, fa unes aportacions molt notables al coneixement dels ambients aquàtics del massís i de la fauna que hi habita, amb 250 basses i punts de cursos fluvials inventariats i 353 taxons animals identificats. També proporciona informació detallada de la distribució de les principals espècies invasores, l’afectació sobre la fauna autòctona i incorpora mesures preventives i correctores sobre la fauna invasora.

Uneix-te al nostre butlletí