Saltar al contingut principal

Programa de seguiment d’ungulats a les Gavarres

L’any 2006 es va iniciar un programa de seguiment dels ungulats que es troben al massís de les Gavarres, concretament el senglar, el cabirol i el mufló.

L’objectiu d’aquest estudi és conèixer la distribució i densitats d’aquestes poblacions, recopilar dades d’interès per a la gestió de les problemàtiques generades per aquestes espècies –danys en conreus, accidents en carreteres, etc.- i proposar les línies bàsiques de gestió de les poblacions d’ungulats a les Gavarres i afavorir la implicació de les Societats de Caçadors en la gestió d’aquestes espècies de caça major.

L’evolució de les poblacions al llarg dels anys, ha portat a l’erradicació de la població de muflons que havia estat introduïda de forma antròpica i a una densificació de les poblacions de senglar; que si bé, a l’any 2005 s’estimava en 4 porcs per cada 100 ha. al 2021/2022 aquesta dada passa a ser de 12,9 porcs per cada 100 hab. Les mesures extraordinàries habilitades i les condicions de sequera dominants als anys 2022/2023 han portat a una reducció estimant-ne la densitat entorn dels 7,6 porcs cada km2.

Pel que fa a la població de cabirols, la seva presència fou constatada amb l’arribada dels primers individus l’any 2005. Tanmateix la seva densitat s’ha mantingut baixa, especialment si la comparem amb els espais de la Garrotxa i les Guilleries. Tot i això, recentment l’espècie ha estat considerada com a espècie objecte d’aprofitament a raó de l’increment notable de les poblacions al conjunt del territori i els impactes que ocasionen en l’agricultura i la seguretat viària.

Podeu consultar més dades de cada temporada en els informes elaborats per Minuàrtia. Els més recents els trobareu en aquest apartat i els més antics a l’apartat Recerca i documentació.

Uneix-te al nostre butlletí