Saltar al contingut principal

C14

A més a més…: La datació del megalitisme

Gràcies a l’aplicació del mètode de datació per radiocarboni (C 14) s’ha pogut establir que les evidències més antigues d’aquest fenomen presumeixen de ser les de Carrowmore a Irlanda. Es tracta d’un cementeri amb més de 60 tombes megalítiques datades entre el 6400-4600 cal ANE (Burennult, 2003), coincidint amb societats de finals del mesolític. Aquestes datacions han estat sempre considerades amb cert escepticisme però mes recentment s’han pogut contrastar amb noves datacions a Croghaun (Ox Mountains) i a Primerose Grange, també a Irlanda, les quals  que han donat datacions similars.

La presència de manifestacions megalítiques a la península ibèrica per primera vegada la trobem a Galicia i Portugal. Les datacions més antigues procedeixen de L’Alt Alentejo, a Portugal. Aquest indret seria doncs un dels focus més antics de la gènesis del Megalitisme atlàntic peninsular, datat a finals del IVè mil·lenni Cal ANE, tal i com han confirmat les datacions per termo-luminiscència de material procedent del dolmen I de Poço de Gateira  (4510 +/- 360 anys ANE) i a Antas 2 de Gorginos (4440+/- 360 anys ANE).

Uneix-te al nostre butlletí