Saltar al contingut principal

La protecció de les Gavarres

El reconeixement dels valors científics, ecològics, paisatgístics, culturals i socials de les Gavarres són el motiu de la seva declaració com a Espai d’Interès Natural (EIN) pel govern de la Generalitat de Catalunya al desembre de 1992, moment en què es va aprovar el Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN).

Les Gavarres, Parc Natural

De manera paral·lela a la valorització patrimonial de les Gavarres, els darrers 25 anys han estat també anys de reivindicació i de lluita per la salvaguarda del massís. “Profundament identificats amb el que han representat per als nostres pobles les Gavarres, volem manifestar públicament la indignació i tristesa que sentim davant la progressió d’un procés degradant que està posant en perill la seva condició d’espai natural obert a tothom”.

Amb aquestes paraules començava el manifest públic amb més de cinc mil signatures que es va presentar la tardor de l’any 1975, on es denunciava el procés de degradació del massís i s’exigia que s’aturessin les urbanitzacions i les plantacions d’eucaliptus i, finalment, es demanava la declaració com a Parc Natural. L’any 1977 es va constituir l’Associació d’Amics Defensors de les Gavarres. Tanmateix, tot seguit es va iniciar un llarg període d’inactivitat, fins que l’any 1985, amb les primeres campanades de la variant de Girona, va ressorgir el moviment, aglutinat a partir de l’any 1986 i fins avui en la Coordinadora Amics de les Gavarres. El 20 de novembre de 1979 la Comissió d’Urbanisme de Girona va acordar la catalogació preventiva com a parc natural de les Gavarres. L’any 1988 la Direcció General de Política Territorial elabora l’avantprojecte de Parc Natural de les Gavarres, iniciativa que no va prosperar.

Les Gavarres, espai dins del PEIN

El reconeixement dels valors científics, ecològics, paisatgístics, culturals i socials de les Gavarres són el motiu de la seva declaració com a Espai d’Interès Natural (EIN) pel govern de la Generalitat de Catalunya al desembre de 1992, moment en què es va aprovar el Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN). Tanmateix, hi ha espais adjacents que no hi van estar inclosos.

Però la delimitació definitiva de l’EIN les Gavarres no ha arribat fins l’any 2006. La superfície protegida és de 28.671,98 ha. de sòl no urbanitzable, quedant definitivament excloses les urbanitzacions, situades bàsicament a la vessant sud del massís. El repte de futur és la seva gestió, compatible amb els valors que han implicat la seva protecció jurídica.

Uneix-te al nostre butlletí