Saltar al contingut principal

El Consorci de les Gavarres: una iniciativa per a la gestió

El Consorci és una entitat creada el novembre de 1998 amb l’objectiu de protegir i gestionar l’Espai Natural les Gavarres. En són membres els 20 ajuntaments que tenen terme dins dels límits de l’espai, els consells comarcals del Baix Empordà i del Gironès, la Diputació de Girona i el Departament de Medi Ambient i Habitatge. També compta amb un Consell de Cooperació, amb funcions d’assessorament i de proposta, format per les entitats que tenen com a àmbit preferent el massís de les Gavarres.

OBJECTIUS:

La protecció, la restauració i la millora del patrimoni natural i del patrimoni cultural de les Gavarres.

La millora de la població rural, basada sobretot en l’aprofitament sostenible dels recursos naturals.

La divulgació dels valors del massís. L’establiment de criteris de funcionament, ordenació, límits i accessibilitat.

El foment de l’educació ambiental i la recerca científica.

Uneix-te al nostre butlletí