Saltar al contingut principal

Gestió silvopastoral dels boscos mediterranis: el cas del massís de les Gavarres

Els autors, Albert Besalú, Josep López i Núria Simon, estudien en aquest llibre el potencial silvopastoral de les Gavarres per proposar actuacions de gestió que amb el suport de la ramaderia ajudin assolir boscos més resistents a pertorbacions com ara els incendis forestals. Així, s’analitzen l’estat de la cabana ramadera, la potencialitat farratgera de la flora i vegetació del massís, la planificació i les actuacions que es duen a terme en matèria de prevenció d’incendis forestals, com a informació de base per definir les àrees prioritàries de gestió i fer propostes d’actuació. L’estudi es pot fer extensiu als boscos mediterranis de terra baixa i vol servir també de recull de dades bàsiques d’interès silvopastoral en l’àmbit mediterrani.

Uneix-te al nostre butlletí