Saltar al contingut principal

Can Puig (Fundació Catalunya – La Pedrera)

És una finca forestal, propietat de la Fundació Catalunya – La Pedrera, amb una extensió de 169 Ha. dominada per formacions forestals mediterrànies, que envolta l’antiga església parroquial de Santa Coloma de Fitor. La propietat es troba íntegrament dins de l’Espai Natural Protegit de les Gavarres i disposa d’un conveni amb el Consorci de les Gavarres amb l’objectiu de conservació compartit des de l’any 2006 fins a l’actualitat.

En destaquen els prats i espais oberts de 2,4 Ha. a l’entorn de la masia de Can Puig i 1,3 Ha a l’entorn de Santa Coloma de Fitor. També són destacables la bassa del mas que constitueix un nucli d’interès per amfibis i altra fauna aquàtica; i alguns rodals d’alzinar litoral que s’arreceren en petits fondals essent mostres molt ben construïdes i de gran interès.

La propietat disposa d’un instrument d’Ordenació Forestal, del que en destaquen els objectius protectors i paisatgístics d’aquesta finca, en què en destaquen les suredes deixades a evolució natural, les quals no han estat objecte d’aprofitament surer els darrers 50 anys. També hi ha bones mostres amb pinedes mediterrànies del pi pinyer i pinastre i extenses formacions de brolles amb bruc i arboç.

Els treballs forestals a la propietat en els darrers 10 anys han anat encaminades en dues línies d’acció: la prevenció d’incendis (en un àmbit estratègic de 7 Ha. al límit amb can Ribot) i accions d’estassada i millora estructural d’alzinars i suredes amb un abast superior a les 15 Ha.

Els prats mediterranis són espais rics i que aporten diversitat amb la presència de nombroses espècies de papallones i invertebrats; i, alhora, són espais d’interès per la caça de grans rapinyaires com l’àguila marcenca, rat-penats i rèptils.

El manteniment dels prats amb un ramat de vaques de l’albera, emulen la presència dels grans herbívors naturals, fent d’aquest enclavament un espai únic, ric i divers dins l’extens paisatge forestal de Fitor.

Uneix-te al nostre butlletí