Saltar al contingut principal

Hàbitats i espècies d’interès al massís de les Gavarres

S’ha realitzat un llistat dels hàbitats, espècies de flora i fauna d’interès presents al massís. La base de partida, han estat en els nombrosos estudis i citacions que existien en l’àmbit d’estudi fins a final del 2006. L’existència de nombrosos estudis específics centrats en grups o tàxons d’interès i la manca d’un document de base que reculli els principals valors realçats a partir dels darrers estudis, feien imprescindible la recopilació i valoració conjunta dels principals elements d’interès. Aquest treball el trobareu al següent enllaç de la nostra web, dins l’apartat “Estudis”. A partir d’aquest document s’han planificat les feines sobre aquest àmbit.

Uneix-te al nostre butlletí