Rajoleria de Can Frigola (Sant Climent de Peralta)

La Rajoleria de Can Frigola és un bell exponent de rajoleria que va ser recuperat gràcies a la col·laboració entre institucions, propietaris i veïns de Sant Climent de Peralta. Fins fa relativament poc, era habitual que alguns masos comptessin amb un petit forn de rajols, que podia servir per a les necessitats pròpies del mas i per proveir la rodalia.

A l’hivern s’anava a buscar el fang. A l’era es transformava la terra, ja seca, en terra fina, desfent les terrosses amb l’ajuda d’un corró tirat per un cavall. L’argila neta es deixava en remull, i un cop escorreguda es posava en motlles ben compactada, en diferents formats, segons la peça que es volia fer: rajols, teules, maons... Un cop secs, es posaven a voure al forn entrant-los per una portella i, sota la graella, s’hi feia la foganya. Al cap d’uns dos dies ja eren a punt.

Indicacions

Rajoleria de Can Frigola

Seguim la carretera C-66, des de la Bisbal en direcció a Palamós. Un cop passada la fàbrica de Pordamsa, i abans d’arribar a Sant Climent de Peralta, trobem un canvi de rasant d’on surten dos camins rurals asfaltats. Agafem el de mà dreta i el seguim durant uns quants quilòmetres. Just quan s’acaba el tram asfaltat, ens trobem pels volts del mas Frigola, que veiem enfilat a la nostra dreta. Al fons de la petita vall, per on transcorre la riera d’en Torró, ens apareix, mig amagada entre els frondosos arbres, la rajoleria propietat de Can Frigola.

Informació extreta del llibre Guia d'Itineraris: Les Gavarres espai natural, de BRAU edicions.