Santa Maria de Fenals

L’església de Santa Maria de Fenals és una edificació del segle X d’una sola nau i absis semicircular, el qual presenta decoracions llombardes. És esmentada, per primera vegada, el 968 com una dependència del monestir de Sant Feliu de Guíxols, que fins a la desamortització, al segle XIX, va compartir amb la pabordia de Juliol de la seu de Girona bona part dels drets senyorials de la vall d’Aro. La davallada demogràfica del segle XIV degué provocar l’abandonament de moltes cases de la part alta del terme de la parròquia, les de terra mes aspra. Per això, el 1443 es construí una nova església, més propera a la plana litoral. La parròquia va unir-se el 1602 a Castell d’Aro, i se’n segregà el 1833, però actualment les dues parròquies formen el municipi Castell-Platja d’Aro.

Indicacions: 

Santa Maria de Fenals

Se surt de Calonge en direcció a Romanyà, seguint la carretera GIV-6612. Als afores del poble trobem la urbanització Vizcondado de Cabanyes. Continuem 1.7 km per la carretera, deixant a l’esquerra una casa de pagès, el molí de les Roques. Llavors cal estar atents a trobar el punt quilomètric PK15, que es troba a prop d’un revolt pronunciat de la carretera. A mà esquerra, ran mateix de la carretera, hi ha una esplanada gran, on recomanem deixar el cotxe. Continuem a peu pel camí fins a l’església. En uns 750m de recorreguts.

Informació extreta del llibre Guia d'Itineraris: Les Gavarres espai natural, de BRAU edicions.