Dibuix d'un senglar

Programa de seguiment d´ungulats a les Gavarres

L'any 2006 es va iniciar un programa de seguiment dels ungulats que es troben al massís de les Gavarres, concretament el senglar, el cabirol i el mufló.

L’objectiu d’aquest estudi és conèixer la distribució i densitats d’aquestes poblacions, recopilar dades d’interès per a la gestió de les problemàtiques generades per aquestes espècies –danys en conreus, accidents en carreteres, etc.- i proposar les línies bàsiques de gestió de les poblacions d’ungulats a les Gavarres i afavorir la implicació de les Societats de Caçadors en la gestió d’aquestes espècies de caça major. Aquest estudi de seguiment programat per als 4 propers anys s’ha encarregat a l’empresa Minuartia, Estudis Ambientals.

De les dades més significatives, recollides gràcies a la col·laboració de les colles de caçadors cal destacar que s’ha pogut estimar la densitat absoluta -relació entre senglars observats i caçats durant les batudes-, que se situaria entorn dels 4 als 6 senglars (segons la temporada) per cada 100 ha, la qual cosa significa que a les Gavarres hi hauria aproximadament entre uns 1200 i 1800 senglars. Tot i que aquests valors se situen en la mitjana de tots els espais de Catalunya on es fa aquest seguiment, caldrà anar recollint les dades de diverses temporades per poder precisar més aquesta i altra informació que forma part de l’estudi.

Podeu consultar més dades de cada temporada en els informes elaborats per Minuartia.