Patrimoni natural. Espècies protegides pel PEIN

Aquest àlbum conté imatges de les espècies que queden protegides a l'Espai d'Interès Natural Les Gavarres, segons el Decret 328/92 d'aprovació del Pla d'Espais d'Interès Natural de Catalunya.