Espècies de flora singulars

Patrimoni natural. 

Aquest àlbum conté imatges d'espècies de flora que, tot i no estar protegides, es consideren singulars per raó de la seva raresa, distribució biogeogràfica, etc.