Zona d'interès etnològic

El valor etnològic de les Gavarres va ser reconegut l’any 2011 amb la declaració de deu elements patrimonials com a Zones d’Interès Etnològic. D’acord amb la Llei del Patrimoni Cultural Català 9/1993 aquesta figura de protecció té la mateixa rellevància i categoria que els Béns Culturals d’Interès Nacional. Es consideren patrimoni etnològic els testimonis de la vida rural, artesana i tradicional i de les activitats d’explotació forestal i agrícola que desenvolupaven, la qual s’ha anat perden però forma part del nostre llegat cultural. A Gavarres trobem doncs, molts testimonis d’aquesta vida, alguns completament engolits pel bosc. Des del Consorci de les Gavarres per tal de donar a conèixer la declaració com a Zona d’Interès Etnològic i el patrimoni etnològic present al massís hem dissenyat l’exposició “Gavarres, Zona d’Interès Etnològic”. L’exposició recull 35 fotografies d’Ernest Costa i Savoia organitzades en 5 blocs temàtics per tal de presentar d’una forma ordenada els valors etnològics de l’espai.