Certificació FSC

GAVARRES GAVFSC.CAT

SITUACIÓ GENERAL

El massís de les Gavarres destaca per la gran superfície de suredes, aquestes representen més del 23 % de la superfície del massís inclòs a la xarxa d'espais europeus Natura 2000. I alhora, aquestes 8.000 Ha, representen el 47 % de la superfície de sureda inclosa a la xarxa d'Espais Naturals Protegits de Catalunya.

Malgrat el decaïment general de la gestió forestal sofert en el conjunt del territori català al llarg de la segona meitat del segle XX, en la darrera dècada s'ha fet un gran esforç per a recuperar la producció surera de nombroses finques de les Gavarres.

OBJECTIU DEL PROJECTE GAVARRES FSC.CAT

Entre les línies per a la promoció del desenvolupament local i la conservació dels valors naturals i forestals del massís de les Gavarres, el Consorci de les Gavarres, ha estat treballant des del 2010, per a l'obtenció d'un certificat que reconegui la gestió forestal sostenible d'algunes finques sureres de les Gavarres d'acord amb els estàndards Espanyols del FSC (Forest Stewardship Council). El 2012 es va obtenir l'esmentat segell de qualitat i de bones pràctiques tant en la gestió silvícola com en els procediments i tramitacions associades a la gestió forestal. Esperem doncs que, el distintiu FSC revaloritzi els productes obtinguts de la gestió forestal de les finques agregades.

L'any 2015, el Consorci de les Gavarres va traspassar el paper d'Entitat de Grup (EG) a l'Associació de Gestors forestals de les Gavarres, passant a ser l'entitat que gestiona i avalua els procediments establerts en el marc del Procés de certificació grupal del GAVFSC.cat. El Consorci manté la seva col·laboració en el projecte oferint la informació i coneixement dels hàbitats i espècies d'alt valor de conservació, hostatjant la informació a la web i oferint a consulta pública els Plans Tècnics de Gestió de les respectives finques.

Les finques inicialment incloses són gestionades per un total de 9 propietaris particulars (algunes són de societats privades), i totes elles disposen d'una Planificació forestal vigent i aprovada per l'administració competent de la Generalitat de Catalunya. Aquestes finques tenen entre els principals objectius l'aprofitament del suro; aquest, essent un aprofitament no fuster, ha permès concórrer a un tipus de certificació anomenada "SLIMF", que fa referència a que es tracta de finques de petita entitat o amb una baixa intensitat d'aprofitament.

APLICACIÓ DEL PROJECTE GAVARRES FSC.CAT

En l'actualitat l'aparició de suro certificat en els mercats, ha fet valorar la necessitat de donar un plus a la producció de suro de les Gavarres mitjançant la certificació FSC de les Gestió Forestal. Essent un producte de reconeguda qualitat podrà gaudir d'una situació preferent per afrontar els requeriments futurs, consolidant així la gestió activa i responsable dels boscos, sens dubte una bona garantia per a la seva conservació.

CONSULTA PÚBLICA

Els respectius plans tècnics, així com la planificació dels treballs prevista a les respectives finques del grup es troben dipositades al Consorci de les Gavarres a disposició de consulta pública.

L'any 2015, el Consorci de les Gavarres va traspassar el paper d'Entitat de Grup (EG) a l'Associació de Gestors Forestals de les Gavarres, passant a ser l'entitat que gestiona i avalua els procediments establerts en el marc del Procés de certificació del GAVFSC.Cat.

El Consorci manté la seva col·laboració en el projecte oferint tant la informació i coneixment dels hàbitats i espècies d'alt valor de conservació, com hostatjant la informació a la web i oferint a consulta pública els Plans Tècnics de Gestió de les respectives finques.