Recursos educatius en línia

La situació de pandèmia provocada per la COVID-19 i les restriccions que ens han tocat viure posen de manifest la necessitat de posar a disposició de les escoles recursos per poder treballar els valors de les Gavarres en format digital i com a complement de les nostres activitats educatives presencials.

Sota el títol "Els mamífers de les Gavarres" us proposem una presentació de tot el que sabem i coneixem dels mamífers que habiten les Gavarres. Els docents podeu treballar les parts que considereu i de la manera que més us interessi. Un cop treballat aquest material a l'aula us oferim també uns exercicis amb la plataforma Kahoot!. 

Enllaç al material en línia (és una presentació amb el prezzi)

  1. Exercicis en línia sobre els carnívors
  2. Exercicis en línia sobre els artiodàctils i lagomorfs
  3. Exercicis en línia sobre els esquirols i rosegadors
  4. Exercicis en línia sobre els ratpentats i insectívors
  5. Exercicis en línia sobre els extingits i invasors