Educadors ambientals i guies

El Consorci de les Gavarres, en el moment de la seva creaci el novembre de 1998 va presentar una Carta Programtica la qual comprn les directius bsiques que han de presidir l'actuaci del Consorci. La seva elaboraci va comportar moltes reunions amb els sector implicats, i va comptar amb la collaboraci d'entitats cviques preocupades per la defensa i la protecci de les Gavarres. La voluntat inicial era que la Carta Programtica s'ans adaptant per definir els principis i les actuacions a mesura que s'ans avanant en la gesti del massís.