Les Gavarres, molt per aprendre

Atenent la petició de diversos centres educatius que han sol·licitat al consorci la realització de materials educatius sobre les Gavarres, s'ha promogut l'elaboració d'aquest primer dossier didàctic. Les Gavarres, molt per aprendre és un material pensat per a alumnes de segon cicle de l'Ensenyament Secundari Obligatori. Es tracta d’un recull d’activitats orientades al coneixement del massís de les Gavarres.

Les autores del treball, Maria Teresa i Montserrat Clotet han dividit aquest dossier en diferents mòduls, en els quals es treballen conceptes referents a la geologia, el bosc, l’aigua...

Cadascun dels mòduls conté informació d'utilitat per al professorat i fitxes amb activitats formatives adreçades als alumnes.

Les Gavarres, molt per aprendre es distribuirà properament als Instituts d'Ensenyament Secundari de tots els municipis que conformen les Gavarres. Tanmateix des d'aquesta plana podreu descarregar i imprimir els documents d'aquest material, en format PDF.

Confiem que aquest material pugui ser una bona eina per a donar conèixer, interpretar i valoritzar aquest espai natural.

Els continguts d’aquest material didàctic s’estructuren en 5 apartats:

  • Introducció
  • Mòdul 1: Apropament al massís
  • Mòdul 2: Naixement d’un paisatge
  • Mòdul 3: L’aigua i les Gavarres
  • Mòdul 4: Les Gavarres, un espai verd i viu

Introducció

En aquest apartat introductori s'exposen els objectius del treball i els criteris adoptats. També es presenten els diferents mòduls elaborats i la relació d'activitats proposades per a cadascun d'ells. Finalment hi trobareu referències bibliogràfiques, enllaços a pàgines web d'interès i altres materials de suport que podran ser de utilitat al professorat per a ampliar informació sobre els temes tractats o per a preparar noves activitats a l'aula.

Mòdul 1: Apropament al massís

El primer mòdul, Apropament al massís, conté una sèrie d'activitats introductòries al coneixement del massís de les Gavarres. Les activitats proposades són de caràcter general ja que es treballen temes diversos que afecten de forma global el massís.

A continuació podeu descarregar els documents d'aquest mòdul, en format PDF.

Mòdul 2: Naixement d´un paisatge

En el mòdul Naixement d’un paisatge es treballa la geologia de les Gavarres, tant pel que fa a les roques que constitueixen el massís, com pel que al relleu resultant de la modelació que el clima hi ha imprès.

A continuació podeu descarregar els documents d'aquest mòdul, en format PDF.

Mòdul 3: l´aigua i les Gavarres

L’aigua i les Gavarres vol apropar els alumnes als elements que condicionen la circulació de l’aigua sobre i dins del massís, i introduir els conceptes de font picant i font dolça.

A continuació podeu descarregar els documents d'aquest mòdul, en format PDF.

Mòdul 4: Les Gavarres, un espai verd i viu

El mòdul Les Gavarres, un espai verd i viu convida els alumnes a descobrir la riquesa vegetal i animal del massís.

A continuació podeu descarregar els documents d'aquest mòdul, en format PDF.