Càrrega de les feixines de bruc aplegades a la zona de la prova pilot.

El bruc de les Gavarres: un nou recurs

Per l’exercici del 2019, el Consorci de les Gavarres ha presentat un projecte en la línia de subvencions de la Caixa i la Diputació de Girona per a la preservació i millora de l’EIN Gavarres. Amb aquest projecte s’ha dut a terme una experiència...


En formen part els 20 ajuntaments amb terme municipal dins de l'Espai natural protegit, els consells comarcals del Baix Empordà i del Gironès, el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consorci Forestal de Catalunya i l'Associació de gestors forestals de les Gavarres. Des del 2018 el Consorci està adscrit a la Diputació de Girona.

Contactar