Mas a les Gavarres

Estudiem els masos de les Gavarres

L'Associació GRETA ens ha fet entrega del resultat de l'estudi que ha desenvolupat dels masos de les Gavarres durant el 2018 i 2019 per encàrrec del Consorci de les Gavarres. Aquest encàrrec respon a la inquietud d'estudiar els materials i les tècniques que...


Molí d'en Rigau

Actuacions de la brigada forestal a l'EIN Gavarres

Durant el passat 2019, el consorci va contractar els serveis de brigada forestal pel manteniment d’espais d’interès públic i gestió d’hàbitats dins de l’espai natural protegit de les Gavarres. Aquesta actuació ha permès mantenir i...
En formen part els 20 ajuntaments amb terme municipal dins de l'Espai natural protegit, els consells comarcals del Baix Empordà i del Gironès, el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consorci Forestal de Catalunya i l'Associació de gestors forestals de les Gavarres. Des del 2018 el Consorci està adscrit a la Diputació de Girona.

Contactar