Foc

Procediment pels comunicats de crema

Del 16 d'octubre al 14 de març, és el període permès per poder fer foc en zones forestals i zones d'influència en règim de comunicació.  Aquesta temporada, per tramitar la sol·licitud caldrà presentar-se a les oficines...


En formen part els 20 ajuntaments amb terme municipal dins de l'Espai natural protegit, els consells comarcals del Baix Empordà i del Gironès, el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consorci Forestal de Catalunya i l'Associació de gestors forestals de les Gavarres. Des del 2018 el Consorci està adscrit a la Diputació de Girona.

Contactar