Aprovat el pressupost de 752.000 € per al 2024

El Ple ha aprovat el pressupost de 752.000 €, que representa un 2,59 % més que l’any 2023 L’objectiu del Consorci és mantenir les línies que es van establir al Pla Estratègic 2021-2025 La Diputació de Girona hi aporta 329.082 € El Ple...
En formen part els 20 ajuntaments amb terme municipal dins de l'Espai natural protegit, els consells comarcals del Baix Empordà i del Gironès, el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consorci Forestal de Catalunya i l'Associació de gestors forestals de les Gavarres. Des del 2018 el Consorci està adscrit a la Diputació de Girona.

Contactar