Memòria anual del 2022 del Consorci de les Gavarres

Memòria anual del 2022 del Consorci de les Gavarres

Ja podeu consultar la memòria anual del 2022 del Consorci de les Gavarres.  El document recull les activitats realitzades al llarg de l’any passat destinades a seguir conservant i difonent el patrimoni natural i cultural de l’Espai Natural Protegit del Massís de les...


En formen part els 20 ajuntaments amb terme municipal dins de l'Espai natural protegit, els consells comarcals del Baix Empordà i del Gironès, el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consorci Forestal de Catalunya i l'Associació de gestors forestals de les Gavarres. Des del 2018 el Consorci està adscrit a la Diputació de Girona.

Contactar