Cartell

Experimentació amb tints naturals

A les Gavarres una de les feines forestals que tenim documentades és l'extracció de l'escorça dels pins per a elaborar-ne tanins. "Escorxar" pins en deia en Joan Campistol. Les xarxes de pesca es tenyien amb l'escorça dels pins. Seguint el fil...En formen part els 20 ajuntaments amb terme municipal dins de l'Espai natural protegit, els consells comarcals del Baix Empordà i del Gironès, el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consorci Forestal de Catalunya i l'Associació de gestors forestals de les Gavarres. Des del 2018 el Consorci està adscrit a la Diputació de Girona.

Contactar