Peixos autòctons de les Gavarres

Estudis i seguiments de fauna a les Gavarres

Ja podeu accedir als estudis que s’han publicat recentment sobre la fauna de les Gavarres:  Seguiment del senglar Seguiment dels peixos de les Gavarres   Fotografia: Peixos autòctons de les Gavarres


En formen part els 20 ajuntaments amb terme municipal dins de l'Espai natural protegit, els consells comarcals del Baix Empordà i del Gironès, el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consorci Forestal de Catalunya i l'Associació de gestors forestals de les Gavarres. Des del 2018 el Consorci està adscrit a la Diputació de Girona.

Contactar