Aprovat el pressupost de 752.000 € per al 2024

El Ple ha aprovat el pressupost de 752.000 €, que representa un 2,59 % més que l’any 2023 L’objectiu del Consorci és mantenir les línies que es van establir al Pla Estratègic 2021-2025 La Diputació de Girona hi aporta 329.082 € El Ple...
Actuacions de millora al Montigalar

Actuacions de millora al Montigalar

El Consorci de les Gavarres ha dut a terme un actuació de millora al paratge del Montigalar que va adquirir l’any 2020, al terme municipal de Quart.  Els treballs han consistit en una estassada selectiva de 4,9 Ha de suredes per contribuir a la seva futura evolució...


En formen part els 20 ajuntaments amb terme municipal dins de l'Espai natural protegit, els consells comarcals del Baix Empordà i del Gironès, el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consorci Forestal de Catalunya i l'Associació de gestors forestals de les Gavarres. Des del 2018 el Consorci està adscrit a la Diputació de Girona.

Contactar