Cartell dels Premis Gavarres 2020

Aprovades les bases dels premis Les Gavarres

El termini per presentar les sol·licituds finalitza el dia 1 d’octubre

El Consorci de les Gavarres ha aprovat les bases reguladores dels premis Les Gavarres, amb les quals es vol donar suport a la investigació i la recerca i dinamitzar la participació activa de la ciutadania en la conservació i difusió dels valors del massís. 

Els premis consten de dos guardons. D’una banda, el Joan Xirgo obsequia amb 5.000 euros una proposta de projecte inèdit sobre qualsevol tema que contribueixi al coneixement, l’estudi i el desenvolupament dels valors de les Gavarres, i està destinat exclusivament a persones físiques i entitats sense ànim de lucre. D’altra banda, el Cirera d’Arboç pretén valorar una trajectòria vital d’accions directes i palpables, dutes a terme en l’àmbit de les Gavarres, i reconeix les contribucions a la conservació, la millora o la descoberta dels valors del massís. Aquest últim guardó va dirigit a persones físiques, col·lectius o entitats sense ànim de lucre. 

Per a cadascun dels guardons s’estableixen uns criteris de valoració amb què el jurat avaluarà les propostes presentades. Pel que fa al guardó Joan Xirgo, es valorarà que els treballs tinguin en compte la totalitat del massís de les Gavarres, així com l’interès del tema de què tractin, l’aportació al coneixement de l’espai natural protegit de les Gavarres, el plantejament metodològic i la viabilitat del projecte. De les candidatures al guardó Cirera d’Arboç es tindran en compte les memòries de mèrits presentades, que es valoraran sobre la base de criteris d’impacte i transcendència de les accions realitzades, així com de la dedicació temporal de la persona candidata.

El jurat estarà format per un representant del Consorci de les Gavarres, un de la Generalitat de Catalunya, un de la Diputació de Girona, un del Consell Comarcal del Baix Empordà, un del Consell Comarcal del Gironès, un d’una entitat membre del Consell de Cooperació, i entre un i tres experts nomenats pel Consorci de les Gavarres.

Les sol·licituds per optar als premis s’han de presentar de manera telemàtica, a través del servei d’instància genèrica de l’e-Tram (trobareu l’adreça al web del Consorci), o bé en paper, al Registre d’Entrada del Consorci o a les oficines de Correus. En tots els casos, les sol·licituds s’han d’acompanyar de la documentació estipulada en les bases per al guardó Joan Xirgo i per al guardó Cirera d’Arboç. El termini per presentar les sol·licituds finalitza el dia 1 d’octubre.

Trobareu les bases i tota la informació en relació amb els premis aquí.