Memòria anual del 2022 del Consorci de les Gavarres

Memòria anual del 2022 del Consorci de les Gavarres

Ja podeu consultar la memòria anual del 2022 del Consorci de les Gavarres.  El document recull les activitats realitzades al llarg de l’any passat destinades a seguir conservant i difonent el patrimoni natural i cultural de l’Espai Natural Protegit del Massís de les Gavarres.  Enguany el format i disseny de la publicació s’ha fet de manera unificada amb la resta d’espais naturals protegits de Catalunya.  Podeu consultar la memòria des d’aquí.