ramat de cabres pasturant a les Gavarres

El Consorci de les Gavarres portarà a terme 44 actuacions durant el 2022

S'hi destinarà un pressupost total de gairebé 356.000 euros

El Consorci de les Gavarres ha aprovat el Pla d'Actuacions que desenvoluparà durant el 2022, amb un pressupost total de 355.925,07 euros.

El president del Consorci de les Gavarres, Pau Presas, ha destacat que «el Pla d'Actuacions està alineat amb el Pla Estratègic de l'ens adscrit a la Diputació de Girona, que pretén millorar la gestió de l'Espai Natural Protegit de les Gavarres i el servei que es dona als membres de l'ens supramunicipal». 

El Pla inclou 44 accions que giren entorn del desenvolupament local, la cultura, la natura, l'educació, la divulgació, la sensibilització i l'ús públic i social de l'Espai Natural Protegit de les Gavarres.

Les accions del Pla estan agrupades en 7 grans línies programàtiques, en què destaca l'aposta per millorar la comunicació, tant interna com externa; la transmissió dels valors del massís a la ciutadania, amb l'organització d'activitats educatives i familiars, i la preservació del patrimoni natural, material i immaterial.       Respecte a l'àmbit del desenvolupament local, es continua promovent el Festival Art & Gavarres amb l'organització de la cinquena edició i la dinamització de l'oferta d'activitats vinculades a l'ecoturisme i l'enoturisme.

Dins les actuacions de foment de la cultura, es preveu consolidar els jaciments arqueològics i divulgar-ne els resultats obtinguts. 

Un dels aspectes importants del Pla d'Actuació segueix sent la gestió forestal per a la prevenció d'incendis, el manteniment i la creació espais oberts, i la conservació i l'estudi de la biodiversitat. 

Pel que fa a l'ús públic i social, es preveu restaurar la senyalització dels elements culturals, redactar una ordenança comuna per regular els usos dins l'Espai Natural i reformar l'habitatge de la finca de Can Vilallonga per acollir-hi un guarda. També es vol actualitzar el projecte de restauració de tot l'equipament amb l'objectiu de disposar d'un pressupost realista que permeti cercar el finançament necessari per executar el projecte en els pròxims anys. 

Finalment, en l'àmbit educatiu, divulgatiu i de sensibilització, es continuarà potenciant l'oferta d'activitats adreçades a centres escolars, tant dels cicles inicials com dels superiors. També s'elaborarà nou material educatiu virtual, es donarà suport econòmic a les entitats que duen a terme activats a les Gavarres i es potenciarà la festa anual de l'Aplec de Sant Cebrià dels Alls. 

Sobre el Consorci de les Gavarres

El Consorci de les Gavarres és una entitat creada el novembre de 1998 amb l'objectiu de protegir i gestionar l'Espai d'Interès Natural de les Gavarres.

En formen part els 20 ajuntaments amb terme municipal dins de l'Espai Natural Protegit, els consells comarcals del Baix Empordà i del Gironès, el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consorci Forestal de Catalunya i l'Associació de Gestors Forestals de les Gavarres. 

Des del 2018 el Consorci està adscrit a la Diputació de Girona.

Així mateix, disposa d'un consell de cooperació, amb funcions d'assessorament i de proposta, format per entitats que tenen com a àmbit preferent el massís de les Gavarres.