Presentació Pla Estratègic

El Consorci de les Gavarres presenta el Pla Estratègic per als propers cinc anys

Entre els objectius hi ha la formació d'un cos de voluntariat, la generació d'activitats i experiències al voltant del massís, la creació d'ocupació, la millora del coneixement del patrimoni i la consolidació del Festival Art & Gavarres

També s'ha presentat la nova imatge corporativa del Consorci i de l'Espai Natural Protegit de les Gavarres

La comunicació, la natura, la cultura, el desenvolupament local, l'ús públic i social, l'educació i la sensibilització formen part de les grans línies estratègiques del Consorci de les Gavarres per als propers cinc anys.

El president del Consorci, Pau Presas, acompanyat del gerent de l'ens dependent de la Diputació de Girona, Marc Vilahur, han presentat aquest matí en roda de premsa el Pla Estratègic del Consorci de les Gavarres 2021-2025.  

Es tracta d'un full de ruta que, en termes d'eficiència i eficàcia, pretén millorar la gestió de l'Espai Natural Protegit de les Gavarres. En aquest sentit, el president del Consorci ha destacat que «el document s'ha gestat amb la participació activa del territori per convertir-lo en una eina transversal encaminada a millorar la compatibilització de la conservació de la natura i la interacció amb l'activitat humana». 

«L'Espai Natural de les Gavarres és natura, paisatge, cultura i activitat econòmica sostenible. Uns valors vitals per a la demarcació i les comarques del Baix Empordà i el Gironès que volem seguir preservant amb la col·laboració de tots els agents del territori. Adquirim el compromís i l'exigència de garantir-ne una gestió amb cura i respecte al patrimoni cultural i natural que es concentra en les 28.000 hectàrees del massís, a través de l'educació ambiental i la gestió forestal», ha afegit Pau Presas.

El Pla Estratègic inclou un seguit d'objectius amb un sistema de mesura de resultats que permeti al Consorci de les Gavarres avaluar-ne la implementació, tal com ha explicat el gerent de l'ens, Marc Vilahur. 

El Pla Estratègic del Consorci de les Gavarres 2021-2025 es classifica en sis grans blocs: 

- Global: en què s'incorporen objectius transversals com són la comunicació, l'administració digital o la direcció i la gestió econòmiques. Es pretén potenciar la capacitat de treball augmentant la participació en projectes conjunts al territori; impulsar una comunicació interna i externa estructurada i eficaç que ajudi a donar a conèixer la feina que es duu a terme des del Consorci, i establir canals per conèixer el grau de satisfacció dels seus membres i usuaris, entre d'altres.

- Natura: en què s'incorporen objectius concrets de conservació de natura per preservar els ecosistemes de més interès per al massís, mitjançant un control d'espècies exòtiques invasores i l'impuls d'espais exemplificatius de la conservació de l'entorn en les diferents finques públiques de l'espai. A més, preveu la redacció d'un pla gestor de la finca de Montigalar, adquirida recentment pel Consorci de les Gavarres.

- Cultura: en què s'incorporen objectius concrets de conservació de patrimoni arqueològic, material i immaterial, impulsant l'ordenació de les diferents bases de dades existents i augmentant el coneixement sobre el patrimoni arqueològic localitzat en els diversos municipis que formen part del Consorci de les Gavarres. 

- Desenvolupament local: en què es busca impulsar la coordinació entre els membres en matèria de promoció sostenible de l'Espai Natural Protegit i dels seus actius principals, com ara el suro, el vi i els productes de proximitat. Així mateix, es vol fomentar la participació d'entitats locals i iniciatives privades en les activitats turístiques, i consolidar el Festival Art & Gavarres.

- Ús públic i social: amb la voluntat d'impulsar solucions coordinades en matèria de gestió de l'ús públic i social, així com de millora del coneixement del massís, la freqüentació de visitants i els usos permesos a l'espai natural. També es vol incorporar i millorar la senyalització, amb la nova imatge gràfica.

- Educació i sensibilització: en què, per estructurar l'acció de voluntariat i educativa del Consorci de les Gavarres, es preveu crear un cos de voluntaris que ajudi a preservar les Gavarres i aconseguir més implicació de la comunitat educativa a l'entorn d'aquest espai. 

Nova imatge corporativa 

Una de les primeres accions del nou Pla Estratègic és la creació d'una imatge que identifiqui l'Espai Natural Protegit de les Gavarres, basada en la normativa de la Generalitat de Catalunya que s'utilitza per als parcs naturals. Aquesta nova imatge permetrà millorar i homogeneïtzar la senyalització de l'espai.  

Podeu consultar la nova imatge gràfica de l'Espai Natural Protegit de les Gavarres i el manual d'estil específic des d'aquest enllaç.

Nou logotip del Consorci de les Gavarres

Durant la presentació del Pla Estratègic també s'ha donat a conèixer el nou logotip del Consorci de les Gavarres, que s'integra a la imatge del grup institucional de la Diputació de Girona.

Sobre el Consorci de les Gavarres

El Consorci de les Gavarres és un ens creat el novembre de 1998 amb la finalitat de protegir i gestionar l'Espai d'Interès Natural (EIN) de les Gavarres. Els objectius del Consorci són la protecció, la restauració i la millora del patrimoni natural i cultural del massís de les Gavarres; la promoció d'un desenvolupament local que millori les condicions de vida de la població de l'espai natural basat en l'aprofitament sostenible dels recursos naturals; l'ordenació de les activitats lúdiques, i el foment de l'educació ambiental i la investigació científica.

En formen part els vint ajuntaments amb terme municipal dins de l'Espai Natural Protegit, els consells comarcals del Baix Empordà i del Gironès, el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consorci Forestal de Catalunya i l'Associació de Gestors Forestals de les Gavarres. Des del 2018 el Consorci està adscrit a la Diputació de Girona.