Imatge decorativa de les Gavarres

El Consorci de les Gavarres aprova un pressupost de 646.000 € pel 2021

La Diputació de Girona hi aporta 329.082,49 €, i el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, 154.000,00 €

El Plenari del Consorci de les Gavarres, en sessió celebrada aquest dilluns, 7 de de setembre, a Monells, ha aprovat un pressupost de 646.000 € pel 2021.

«Es tracta d’un pressupost que consolida l’estructura del Consorci de les Gavarres i garanteix la continuïtat i el creixement de les iniciatives de divulgació, investigació, preservació i posada en valor del patrimoni natural i cultural i de totes les iniciatives relacionades amb l’Espai d’Interès Natural de les Gavarres», tal com ha explicat el president del Consorci, Pau Presas.

Pel que fa al capítol d’inversions, es preveu destinar un total de 70.000 euros a diverses actuacions de millora de la senyalització, gestió forestal i millora de les estructures i finques gestionades pel Consorci.

El pressupost se sosté gràcies a les aportacions anuals per al funcionament de la institució i del seu pla d’actuacions, amb 329.082,49 € de la Diputació de Girona, 154.000,00 € del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, 98.000,00 € dels vint ajuntaments que formen part del Consorci, 10.000 € dels consells comarcals del Gironès i el Baix Empordà,  i 2.613,34 € de l’Associació de Gestors Forestals de les Gavarres i del Consorci Forestal de Catalunya.

Cal destacar que enguany es consolida, amb un augment del 7,85 %,  el capítol de les transferències corrents procedents de la Diputació de Girona (30.000,00 €) i de la Generalitat de Catalunya (23.000 €).

El pressupost s’ha aprovat per unanimitat.