Treball de pela del suro

Treballs de gestió i manteniment a Can Vilallonga

Les actuacions dutes a terme al llarg del 2019 a Can Vilallonga s’han basat en la planificació i la gestió forestal de la finca.

D’una banda, s’està revisant el pla d’ordenació de la finca de Can Vilallonga, que havia caducat. La nova ordenació ha de resoldre l’orientació de les actuacions a la finca els propers 15 anys.

També s’han realitzat actuacions de gestió forestal, com la pela de suro, i arranjaments de danys en camins i a l'itineraria de l'aigua, que havien estat malmesos per les llevanades.

 

Fotografia: Tractament sanitari després de la pela a Can Vilallonga.