Abric núm 7

Prospecció arqueològica a Calonge. Nous descobriments a les Gavarres

Les Gavarres és una de les àrees territorials amb més concentració de monuments megalítics de Catalunya. No obstant, popularment es coneixen els més importants i aquells mes modestos passen més desapercebuts. Si ens fixem amb aquest grup cal dir que l’administració encara té llacunes en algunes zones i, per tant, el primer pas per la conservació d’aquest ric patrimoni és saber-ne la seva ubicació.

Durant el 2019, es va dur a terme una primera campanya de prospecció arqueològica a la zona dels boscos de Ruàs, muntanya de can Mont i puig de la Creu del Castellar a Calonge. Aquest municipi ja es perfila com una de les zones del massís amb una concentració de monuments megalítics més important, juntament amb Fitor, Romanyà o Cassà de la Selva.

Dins dels elements megalítics calongins que avui formen part de la Carta Arqueològica (inventari de la Generalitat sobre el patrimoni arqueològic i principal referència en aquest tema), Pere Caner hi va publicar l’existència de vint-i-tres coves sepulcrals en aquesta zona. També per converses amb entitats de la zona (Colonico i Club Alpí Palamós) sabíem que en aquesta zona hi podien haver més elements  que podrien ser considerats megalítics però hi calia la revisió d’un arqueòleg.

L’actuació de prospecció encarregada pel Consorci en aquesta zona ha fet aflorar 33 Punts d’Expectativa Arqueològica, diversa cronologia: 30 de megalítics i 3 ibero-romans. Aquests queden així documentats i seran comunicats al Servei d’Arqueologia i Paleontologia del Departament de Cultura per incloure’ls a la Carta Arqueològica. A la fotografia podeu veure un exemple d'element megalític (cova sepulcral) localitzat amb la prospecció, un gran bloc de pedra erràtic que ha quedat disposat sobre d'altres de més petits oferint una obertura frontal.

Fotografia: Abric núm 7.