• Cartell Les papallones de les Gavarres

    Les papallones de les Gavarres

    Dins la Setmana de la Natura hem organitzat una joranda per fixar-nos en una espècie tan petita com les...

En formen part els 20 ajuntaments amb terme municipal dins de l'Espai natural protegit, els consells comarcals del Baix Empordà i del Gironès, el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consorci Forestal de Catalunya i l'Associació de gestors forestals de les Gavarres. Des del 2018 el Consorci està adscrit a la Diputació de Girona.

Contactar