Activitats confinades de cap de setmana

Activitats confinades de cap de setmana

El massís de les Gavarres és una terra viva, plena de llegendes, amb una llarga tradició socioeconòmica i amb una gran biodiversitat i recursos naturals on, als caps de setmana, s'hi celebraven activitats destinades a la...

Estudiem els masos de les Gavarres

Estudiem els masos de les Gavarres

L'Associació GRETA ens ha fet entrega del resultat de l'estudi que ha desenvolupat dels masos de les Gavarres durant el 2018 i 2019 per encàrrec del Consorci de les Gavarres. Aquest encàrrec respon a la inquietud d'estudiar els materials i les tècniques que...

En formen part els 20 ajuntaments amb terme municipal dins de l'Espai natural protegit, els consells comarcals del Baix Empordà i del Gironès, el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consorci Forestal de Catalunya i l'Associació de gestors forestals de les Gavarres. Des del 2018 el Consorci està adscrit a la Diputació de Girona.

Contactar