Consorci de Les Gavarres Consorci de Les Gavarres Consorci de Les Gavarres Consorci de Les Gavarres Consorci de Les Gavarres Consorci de Les Gavarres Consorci de Les Gavarres Consorci de Les Gavarres Consorci de Les Gavarres Consorci de Les Gavarres Consorci de Les Gavarres Consorci de Les Gavarres Consorci de Les Gavarres Consorci de Les Gavarres Consorci de Les Gavarres Consorci de Les Gavarres Consorci de Les Gavarres Consorci de Les Gavarres Consorci de Les Gavarres

Impactes del desenvolupament

La expansió i especulació urbanístiques alimentades per la proximitat a la Costa Brava han causat importants agressions al massís, amb més d’una vintena d’urbanitzacions escampades sobretot a prop del litoral, però també en zones centrals. Ferides que difícilment cicratitzaran, produïdes arran d’una febre urbanitzadora iniciada a la dècada dels seixanta i que no s’ha aturat, afavorida pels forts interessos especulatius de propietaris i promotors, per una manca de política d’ordenació territorial i per la permissivitat administrativa.

Les urbanitzacions han comportat, a banda d’una transformació acusada del paisatge, problemes d'accessos, de gestió dels recursos i dels residus i introdueixen un important risc d'incendi al massís. Actualment força planejaments municipals han aturat l’ expansió urbanística, afavorint a canvi la legalització i consolidació de urbanitzacions ja constituïdes.

El creixement urbanístic i la promoció turística porten a la construcció de noves carreteres i al desdoblament de les que ja existeixen. En molts casos comporten estrangulaments que aïllen el massís i en dificulten la necessària connexió biològica amb altres espais.

La demanda de subministrament elèctric per part dels nuclis habitats i particularment dels turístics costaners, dibuixa una teranyina de línies elèctriques sobre el massís causants d’un fort impacte visual i un cert risc d'incendi forestal, entre d’altres problemes. Al marge d’altres línies de voltatge inferior, actualment hi ha tres línies d’alta tensió en funcionament i una quarta en construcció, de Juià a Castell d'Aro. Aquesta darrera va despertar un fort rebuig popular i de diverses entitats, que qüestionaren tant la necessitat de la línia i del traçat proposat, com la política actual de consum energètic.

  • Patrocinadors :
Consorci de les Gavarres - Finca Camps i Armet, s/n (Can Geronès) - 17121 Monells - Tel. 972 64 36 95 consorci@gavarres.cat
Gestor web Comunicatek